Evaluation of elisa method to detection of cow β-lactoglobulin in sheep milk and sheep milk products

Authors

  • Lucia Zeleňáková Slovak University of Agriculture in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Radoslav Židek Slovak University of Agriculture in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Margita Čanigová Slovak University of Agriculture in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Juraj Paulov Slovak University of Agriculture in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Tatiana Gallisová Slovak University of Agriculture in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

DOI:

https://doi.org/10.5219/78

Keywords:

elisa, milk, cheese, Slovak sheep cheese

Abstract

The aim of work was to optimalize the ELISA method to detect the adulteration of sheep milk and sheep milk products by cow milk in the laboratory. We have focused on laboratory testing of ELISA kit (β-Lactoglobulin ELISA Set, SEDIUM R&D) for detection of cow β-Lg in sheep milk order to obtain high-quality, reliable and economically advantageous method suitable for routine use in practice. The results shown that for the quality of adulteration determination  it is necessary to verify the sensitivity of applied kit by the samples dilution in accordance with the producer declared quantification range contained in the manual ELISA kit. The starting point for obtaining of relevant data was to create separate regression curves with high deter­mination coefficient, which allowed to quickly and easily detect the cow milk additions in sheep milk, cloddish sheep and Slovak sheep cheese.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

BÖHMOVÁ, J., ČERNÝ, V. 1994. Stanovení technologických vlastností mléka z hlediska výroby sýrů. Ministerstvo zemědelství, Národní agentúra pro zemědelský výzkum, č. R - 329 -142/2, 1992-1994.

BUŇKA, F., BUŇKOVÁ, L., KRÁČMAR, S. 2009. Základní principy výroby tavených sýrů. Monografia. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 68 p. ISBN 978-80-7375-336-8.

Can, E. 1996. Entwicklung und Anwendung von enzymimmunologischen Verfahren zum Nachweis von Kuhmilch in Büffelmilch und käse: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde. München : die Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, 1996, 92 p.

DE LA FUENTE, M. A. M., JUÁREZ, M. 2005. Authenticity assessment of dairy products. In Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 45, 2005, p. 563-585.

https://doi.org/10.1080/10408690490478127 DOI: https://doi.org/10.1080/10408690490478127

PMid:16371328

FARRELL, H. M., JIMENEZ-FLORES, R., BLECK, G. T., BROWN, E. M., BUTLER, J. E. 2004. Nomenclature of the proteins of cow´s milk - sixth revision. In J. Dairy Sci., 87, 2004, p. 1641-1674.

https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73319-6 DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73319-6

GAJDŮŠEK, S. 2003. Laktologie. 1. vyd. Brno : MZLU. ISBN 80-7157-657-3.

GIOVANNACCI, I., GUIZARD, C., CARLIER, M., DUVAL, V., MARTIN, J. L. 2004. Species identification of meat products by ELISA. In Int. J. Food Sci. Tech., 39, 2004, p. 863-867.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00859.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00859.x

PMid:20548306

FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. 2009. Potravinová pyramída v detskom veku. In KERESTEŠ, J. a kolektív. 2009. Biotechnológie, výživa a zdravie. Považská Bystrica : Eminent, 2009. p. 479-485. ISBN 978-80-970205-9-0.

Habánová, M. 2004. Využitie mlieka v gastronómii. In Mliekarstvo, 35, 2004, 3, p. 25.

HURLEY, I. P., COLEMAN, R. C., IRELAND, H. E 2004a. Measurement of Bovine IgG by Indirect Competitive ELISA as a Means of Detecting Milk Adulteration. In J. Dairy Sci., 87, p. 543-549. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73195-1

PMID: 15202637

HURLEY, I. P., COLEMAN, R. C., IRELAND, H. E 2004b. Application of immunological methods for the detection of species adulteration in dairy products. In Int. J. Food Sci. Tech, 39, 2004, p. 873-878.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00861.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00861.x

Lengyelová, L., Pintérová, S., Trsteničová, Ľ., Kozelová, D. 2010. Mliečne baktérie v jogurtoch na slovenskom trhu. In Bezpečnosť a kontrola potravín (zborník z medzinárodnej konferencie). Nitra : SPU. 2010, p. 39-43. ISBN 978-80-552-0350-8.

MADUREIRA, A. R., PEREIRA, C. I., GOMES, A. M. P., PINTADO, M. E., MALCATA, F. X. 2007. Bovine whey proteins - overview on their main biological properties. In Food Res. Int., 40, 2007, p. 1197-1211.

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.07.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.07.005

Mc KENZIE, H. A. 1991. β-lactoglobulins. Milk proteins. In Chem. molec. biology, 12, 1991, p. 257-330. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-485202-0.50013-0

Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16. júla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú určité názvy. Uverejnené v Úradnom vestníku 4. 10. 2007 (2007/C323/10).

Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. 1. 2002, ktorým sa ustanovujú zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. Uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev 1. 2. 2002 (L31/1).

PIKNOVÁ, Ľ., KRAHULCOVÁ, J., KUCHTA, T. 2002. Dôkaz kravskej mliečnej zložky v ovčích a kozích syroch polymerázovou reťazovou reakciou. In Bulletin potravinárskeho výskumu, 41, 2002, 3, p. 163-167.

PINTADO, M. E., MALCATA, F. X. 1999. Studies on genetic variants of α-lactalbumin and β-lactoglobulin from milk of native Portuguese ovine and caprine breeds. In Int. J. Food Sci. Tech., 34, 1999, p. 245-252.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2621.1999.00258.x DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2621.1999.00258.x

Schilk, J. 1995. Enzymimmuntests für bovines Plasmin und caprines IgG - Nachweis von Kuh- und Ziegenmilch in Schafmilch: Inaugural Dissertation zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde. München : die Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1995, 120 p.

STEJSKAL, V., HAJŠLOVÁ, J., KOCOUREK, V. 2008. Bioanalytické metody pro hodnocení bezpečnosti zemědělských surovin a produktů. 2008. [online] [cit. 2010-06-04]. Dostupne na: <http://www.phytosanitary.org/?link/projekty/2008>.

TAYLOR, L. S., NORDLEE, A. J., NIEMANN, M. 2009. Allergen immunoassays - considerations for use of naturally incured standards. In Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395, 2009, 1, p. 83-92. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-009-2944-0

PMID: 19641908

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.

Downloads

Published

2010-11-13

How to Cite

Zeleňáková, L. ., Židek, R. ., Čanigová, M. ., Paulov, J. ., & Gallisová, T. . (2010). Evaluation of elisa method to detection of cow β-lactoglobulin in sheep milk and sheep milk products. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(4), 80–84. https://doi.org/10.5219/78

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>