Effect of nitrogen application on selected nutritional components of potato tubers

Authors

  • Diana Hrabovská Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra
  • Janette Musilová Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra
  • Judita Bystrická Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra
  • Ján Tomáš Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra
  • Daniel Bajčan Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra

DOI:

https://doi.org/10.5219/220

Keywords:

potato, starch, vitamin C, nitrogen fertilizer

Abstract

In this work the influence of graduated nitrogene fertilizers doses to the soil on starch and vitamin C formation in potato tubers grown in field conditions in locality Veľká Čalomija was studied. The investigated potato cultivar Solara is medium early potato cultivar. The determined average starch content in potato samples ranged in interval 12,426 % - 15,084 %, while the highest starch content was determined in variant 1 (without nitrogen addition to the soil). The starch content in potato tubers was decreased in order: variant 1 (15,084 %) > variant 2 (14,427 %) > variant 3 (14,378 %) > variant 4 (14,023 %) > variant 5 (12,603 %) > variant 6 (12,426 %). The content of C vitamin was increased with the graduated nitrogen doses to the soil only till variant 4 and after that the content of vitamin C was decreased. The average content of C vitamin ranged in interval 3,786 - 6,225 mg.kg-1 of fresh matter.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

AUGUSTIN, J. 1975. Variations in the nutritional composition of fresh potatoes. In Journal of Food Science, vol. 40, 1975, no. 6, p. 1259-1299. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1975.tb01076.x, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1975.tb01076.x

BÁRTA, J., ČURN, V. 2004. Bílkoviny hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) - klasifikace, charakteristika, význam. In Chemické listy, vol. 98, 2004, p. 373-378.

BÁRTA, J., DIVIŠ, J., ČURN, V. 2000. Dusíkaté látky bramborových hlíz a jejich ovlivnění dusíkatým hnojivem. In Bramborářství, roč. VIII, 2000, no. 2, p. 11-12.

BIELEK, P. 1996. Ochrana pôdy. Kódex správnej poľnohospodárskej praxe. VÚPÚ : Bratislava, 1996, ISBN 80-85361-21-3.

BURLINGAME, B., MOUILLE, B., CHARRONDIERE, R. 2009. Nutrients, bioactive non-nutrients and anti-nutrients in potatoes. In Journal of Food Composition and Analysis, vol. 22, 2009, no. 6, p. 494-502. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2009.09.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfca.2009.09.001

FRANČÁK, J. 2002. Mechanizácia pestovania, zberu a pozberováho spracovania zemiakov. Nitra : ÚVTIP, 2002. 103 p. ISBN 80-89088-09-0.

GANGA, Z. N., GANGA, H. 1999. Physical properties of starch of Asian-adapted potato varieties. In Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 79, 1999, p. 1642-1646. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199909)79:12<1642::AID-JSFA412>3.0.CO;2-2 DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199909)79:12<1642::AID-JSFA412>3.0.CO;2-2

HAMOUZ, K., LACHMAN, J., DVOŘÁK, P., ORSÁK, M, HEJTMÁNKOVÁ, K, ČÍŽEK, M. 2009. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. In Plant Soil Environ., vol. 55, no. 7, p. 281-287. DOI: https://doi.org/10.17221/82/2009-PSE

HOUBA, M. 2007. Poznejte pěstujte používejte brambory. Vydala firma Europlant šlechtitelská spol. s r. o. Praha. 150 p. ISBN 978-80-239-9419-3.

JANSEN, G., FLAMME, W., SCHÜLER, K., VANDREY, M. 2001. Tuber and starch quality of wild and cultivated potato species and cultivars. In Potato Research, vol. 44, 2001, p. 137-146. https://doi.org/10.1007/BF02410100 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02410100

JŮZL, M., HLUŠEK, J., ZRŮST, J. 2008. Rizikové látky v bramborách a ve výrobcích z hlíz. Brno : MZLU, 2008. 172 p. ISBN 978-80-7375-167-8.

KOVÁČ, K. et al. 2001. Ekologické pestovanie zemiakov. Nitra : ÚV TIP, 2001, 102 p. ISBN 80-85330-86-5.

LIN, S., SATTELMACKER, B., KUTZNUTZ, E., MÜHLING, K. H., DITTERT, K. 2004. Influence of nitrogen nutrition on tuber quality of potato with special reference to the pathway of nitrate transport into tubers. In Journal of Plant Nutrition, vol. 27, 2004, no. 2, p. 341-350. DOI: https://doi.org/10.1081/PLN-120027658

LIU, Q., TARN, R., LYNCH, D. 2007. Physicochemical properties of dry matter and starch from potatoes grown in Canada. In Food Chemistry, vol. 105, 2007, no. 3, p. 897- 907. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.04.034 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.04.034

MÍČA, B. 1992. Bramborový škrob a jeho význam pro kvalitu brambor. In Úroda, vol. 1992, no. 4, p. 171-172.

MONDY, N. I., KOCH, R. L., CHANDRA, S. 1979. Influence of nitrogen fertilization on potato discolouration in relation to chemical composition. 2. Phenols and ascorbic acid. In Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 27, 1979, no. 2, p. 418-420. https://doi.org/10.1021/jf60222a057 DOI: https://doi.org/10.1021/jf60222a057

MORRISON, I. M., COCHRANE, M. P., COPPER, A. M., DALE, M. F. B., DUFFUS, C. M., ELLIS, R. P., LYNN, A., MACKAY, G. R., PATERSON, L. J., PRENTICE, R. D. M., SWANSTON, J. S., TILLER, S. A. 2000. Potatostarches: Variation in composition and properties between three genotype grown at two different sites and in two different years. In Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 81, 2000, p. 319-328. DOI: https://doi.org/10.1002/1097-0010(200102)81:3<319::AID-JSFA825>3.0.CO;2-5

NOWACKI, W., GLUSKA, A., LIS, B. et al. 2000. Growing of potatoes ware and technological quality of tubers. In Proceedings of the Scientific Conference of Agricultural Univerzity in Wroclaw, Polanica Zdrój, p. 23-32.

ROGOZIŃSKA, I., WOJDYLA, T. 1996. The effect of mineral fertilization on the vitamin C content in potato tubers. In Abstract of 13th Triennial Conference, EAPR, Veldhoven, p. 216-217.

SHEKHAR, V. C., IRITANI, W. M., ARTECA, R. 1978. Changes in ascorbic acid content during growth and short-term storage of potato tubers (Solanum tuberosum L.). In American Journal of Potato Research, vol. 55, 1978, no. 12, p. 663-670. https://doi.org/10.1007/BF02852139 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02852139

TAKEBE, M., YONEYAMA, T. 1992. Plant growth and ascorbic acid 1: Changes of ascorbic acid concentrations in the leaves and tubers of sweet potato (Ipomea batatas Lane) and potato (Solanum tuberosum L.) In Nippon Dojo Hiryogaku Zasshi, vol. 63, p. 447-454.

SVETOVÁ ORGANIZÁCIA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A VÝŽIVU 2008. Medzinárodný rok zemiakov 2008 Zemiaky, potrava a výživa. Retrieved from the web: <http://www.potato2008. org/en/potato/IYP-6en.pdf>.

ŠMÁLIK, M. Zemiaky. Vyd. Príroda, Bratislava. 1987, 304 p.

VOKÁL, B., ČEPL, J. 2003. Pěstujme brambory. Praha : Grada, 2003, 102 p. ISBN 80-247-0567-2.

VREUGDENHIL, D., BRADSHAW, J., GEBHARDT, CH., GOVERS, F., MACKERRON, D. K. L., TAZLOR, M. A., ROSS, H. A. 2007. Potato biology and biotechnology. Advances and perspectives. 857 p. ISBN-13: 978-0-444-51018-1. https://doi.org/10.1016/B978-044451018-1/50040-3 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-044451018-1/50040-3

Downloads

Published

2012-10-11

How to Cite

Hrabovská, D. ., Musilová, J. ., Bystrická, J. ., Tomáš, J. ., & Bajčan, D. . (2012). Effect of nitrogen application on selected nutritional components of potato tubers. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 6(4), 24–27. https://doi.org/10.5219/220

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>