Detection of honey adulteration using HPLC method

Authors

  • Olga Cwiková Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 61300 Brno
  • Hana Pavlí­ková Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 61300 Brno
  • Alena Ansorgová Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 61300 Brno

DOI:

https://doi.org/10.5219/499

Keywords:

Keywords, honey, HPLC, labelling, fructose, glucose, sucrose

Abstract

This work deals with the determination of undeclared or illicitly added sugar content in honey samples evaluated using the High-Performance Liquid Chromatography or HPLC with refractive index detection. Labelling of samples was also evaluated in accordance with current legislation. In a total of 21 samples of honey purchased in the fall of 2013, 13 samples were obtained from the regular shopping network, 2 samples were purchase in Health Food stores and 6 samples came directly from local beekeepers and were purchased at the Christmas Markets in Brno.
We have determined the contents of fructose, glucose, sucrose, and oligosaccharides using the HPLC method. We have calculated the basic statistics such as the mean and standard deviation for each sample. Samples have been evaluated according to the Council Directive 2001/110/EC, which lays down limit values for the parameters of honey.
Only four out of 21 honey samples complied with the requirements of Council Directive 2001/110/EC. These were three samples obtained from the regular shopping network and one obtained directly from the local beekeeper. Six samples did not meet the requirements for the sum of fructose and glucose, two samples could not be determined due to the failure to specify the honey type, and fourteen samples failed the requirement of sucrose content.
We have further assessed whether honey samples comply with legislative requirements relating to this product or consumer misleading practices take place. Our analysed samples often lacked indication whether it is a floral honey or honeydew honey; this information was missing in eight out of 21 samples. Samples 5 and 9 did not mention the name of manufacturer. Sample 10 did not mention the country of origin.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bartošová, L. 2013. Metody pro průkaz falšování medu [online] 2013-05-24. [cit. 2015-06-15] Available at: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1049475&docType=ART&nid=12075

Bentabol, M., Hernandez, A., Rodriguez, G. Z., Rodriguez, R. E., 2011. Differentiation of blossom and honeydew honeys using multivariate analysis on the physicochemical parameters and sugar composition. Food Chemistry, vol. 126, no. 2, p. 664-672. ISSN 0308-8146. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.11.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.11.003

Bogdanov, S. 2014. The honey book: Bee product science [online]. [cit. 2014-03-16] Available at: www.bee-hexagon.net/en/protected-sid-SG9uZX

Borkovcová, I. 2011. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách [online]. [cit. 2014-10-05] Available at: http://www.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/studijní-materiál_HMF_1.pdf

Codex Alimentarius. 2001. Revised codex standard for honey. Codex Stan. p. 12 - 1981, Rev.2. [online]. [cit. 2015-06-10] Available at: www.codexalimentarius.org/standards/cxs_012

Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. OJ L 010, 12.01.2002, p. 47-52.

Čížková, H., Voldřich, M., Rajchl, A., Horsáková, I. 2010. Kvalita a autenticita medu. Výživa a potraviny: časopis Společnosti pro výživu, vol. 65, no. 1, p. 19-23.

Dobre, I., Georgescu, L. A., Alexe, P., Escuredo, O., Seijo, M. C. 2012. Rheological behavior of different honey types from Romania. Food Research International Journal, vol 49, no. 1, p. 126-132. ISSN 0963-9969. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.08.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.08.009

Escuredo, O., Míguez, M., Fernández-Gonzáles, M., Seijo, M. C. 2013. Nutritional value and antioxidant activity of honeys produced in a European Atlantic. Food Chemistry, vol. 138, no. 3, p. 851-856. ISSN 0308-8146. 2. https://doi.org/ 10.1016/j.foodchem.2012.11.015 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.11.015

Frank, R. 2010. Zázračný med. Líbeznice: Víkend, 124 p. ISBN 978-80-7433-024-7.

Horňáčková, J. 2009. Jak je to s prodejem medu? Včelařství, vol. 62, no. 6, p.10-11. ISSN 0042-2924.

Kalábová, K., Vorlová, L., Borkovcová, I., Smutná, M. Večerek, V. 2003. Hydroxymethylfurfural in Czech honeys. Czech Journal of Animal Science, vol. 48, no. 12, p. 551-557. ISSN 1212-1819.

Kameník, J. 2013. Řízení kvality potravin živočišného původu. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 192 p. ISBN 978-80-7305-647-6.

Kolínek, K. 2007. Pravost medu. [online]. [cit. 2014-03-17] Available at: www.vceli-produkty.eu /novinky/pravost-medu

Megherbi, M., Herbreteau, B., Faure, R., Salvador, A. 2009. Polysaccharides as a Marker for Detection of Corn Sugar Syrup Addition in Honey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 57, no. 6, p. 2105-2111. https://doi.org/10.1021/jf803384q DOI: https://doi.org/10.1021/jf803384q

Přidal, A. 2005. Včelí produkty. 1st ed. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 95 p. ISBN 80-7157-717-0.

Přidal, A. 2012. Aktuální problematika hodnocení jakosti medu In: XXXVIII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny" [CD]. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, p. 47-55. ISBN 978-80-7375-601-7.

Přidal, A. 2013. Hodnocení medu podle platné Evropské legislativy. [online]. [cit. 2015-4-8] Available at: http://user.mendelu.cz/apridal/text/c058.pdf

Šroll, J. 2012. Něco o medu. Včelařství, vol. 65, no. 146, p. 342-343. ISSN 0042-2924.

Titěra, D. 2006. Včelí produkty mýtů zbavené: med, vosk, pyl, mateří kašička, propolis, včelí jed. 1st ed. Praha: Nakladatelství Brázda, 176 p. ISBN 80-209-0347-X.

Titěra, D., Vořechovská, M. 2010. Povinné údaje na etiketě. [online]. [cit. 2011-10-08] Available at: http://www.beedol.cz/wpcontent/uploads/2010/05/povinne-udaje-na-etikete1.pdf.

Vallianou, N. G., Evangelopoulos, A., Skourtis, A., Kazazis, Ch. 2014. Honey and cancer - a review. Current Topics in Nutraceutical Research, vol. 12, no. 3, p 69-73. ISSN 1540-7535.

Vlkovič, D., Vorlová, L., Přidal, A. 2011. Značení medu podle komoditní vyhlášky a orientace konzumenta. Veterinářství, vol. 61, no. 8, p. 477-479. ISSN 0506-8231

Vyhláška 113/2005 Sb. Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Sbírka zákonů ČR, částka 37, 21.3.2005, p. 1163-1176.

Vyhláška 76/2003 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony. Sbírka zákonů ČR, částka 32, 1.5.2004, p. 2470-2524.

Downloads

Published

2015-10-15

How to Cite

Cwiková, O. ., Pavlí­ková, H. ., & Ansorgová, A. . (2015). Detection of honey adulteration using HPLC method. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), 388–392. https://doi.org/10.5219/499

Most read articles by the same author(s)