Analysis of selected determinants of alimentation hygiene of school children

Authors

  • Lucia Zeleňáková Slovak University of Agricultural in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Science, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 949 76 Nitra
  • Dagmar Kozelová Slovak University of Agricultural in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Science, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 949 76 Nitra
  • Miriam Pietriková Slovak University of Agriculture, Faculty of Economics and Management, Department of Statistics and Operation research, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.5219/211

Keywords:

food, dinner, alimentation hygiene, personal hygiene, school dining room

Abstract

The aim of the work was an analysis of nutriotion and hygienic habits of students while staying at school as well as analysis of catering hygiene in the school catering establishment. Method for obtaining information, a questionnaire was developed for this purpose (355 respondents, aged 7 – 15 years). We have focused on the awareness of the issues of healthy nutrition, the observance of the principles of personal hygiene, prioritising certain dishes and drinks, the food, the overall level of quality of the knowledge of the risk and the overall level of hygiene of catering in the school meals catering establishment. The results have shown that it is necessary to increase the awareness and education in the areas of healthy eating and hygiene principles and achieve the mutual cooperation of students, families, and schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

GOLIAN, J., ZELEŇÁKOVÁ, L. 2010. Prevencia alimentárnych nákaz v zariadeniach spoločného stravovania. In Ochorenia z potravín. Nitra: SPU, 2010, p. 3-51. ISBN 978-80-552-0328-7.

JUNG, J., LEE, Y., OH, Y. 2009. Comparison of student´ssatisfaction on schol foodserviceenviroment by theeatingplace and gender. In Nutr. Res. Pract. Vol. 4, 2009, no. 3, p. 295-299. https://doi.org/10.4162/nrp.2009.3.4.295 DOI: https://doi.org/10.4162/nrp.2009.3.4.295

LIBA, J., PETRASOVÁ, A. 2006. Stravovacie návyky žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k zdraviu. In 2. konference Škola a zdraví 21. Brno, 2006. p 1-6.

LUDVÍK, P. 2011. Co rodiče nevedí o školním stravovaní [online]. 2011, [cit. 2012-04-08]. Retrieved from the web: <http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1152>.

MIŽÁK, M., MIŽÁKOVÁ, A. 2003. Výskyt a prevencia ochorení z potravín. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie EÚ - Legislatívny proces v potravinárstve. Košice: UVL, 2003.

NEJEZOVÁ, V. 2009. Hygiena v jedálňach [online]. 2009, [cit. 2012-05-07]. Retrieved from the web: <http://www.jedalne.sk/show.aspx?id=181>.

OROLÍNOVÁ, M. 2006. Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky. In Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava: TU a VEDA, 2006, p. 233. ISBN 80-224-0920-0.

SCHNITZEROVÁ, E., GREGOVÁ, S., ŠMÍDEKOVÁ, I., MASICA, I. 2010. Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí predškolského veku vo vybraných MŠ v okolí Košíc. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad VZ, 2010. p. 297-305. ISBN 978-80-7159-176-4.

STORY, M., FRENCH, S. 2004. Food advertising and Marketing directedat children and Adolescents in the US. In Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. Vol. 1, 2004, no. 3, p 1-17. PMiD:15171786 DOI: https://doi.org/10.1186/1479-5868-1-3

SZÁRAZOVÁ, M., JANUŠOVÁ, T., KAVCOVÁ, E. 2006. Sonda do výživových zvyklostí starších žiakov. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2006. p. 162-166.

SZÁRAZOVÁ, M., JANUŠOVÁ, T., BERNASOVSKÁ, K., KAVCOVÁ, E. 2009. Stravovacie návyky - preferencie mladých adolescentov. In Životné podmienky a zdravie. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009, p. 153-157. ISBN 978-80-7159-173-3.

ŠLAISOVÁ, J. 2010. Hygiena, ekologická výroba [online]. 2010, [cit. 2012-05-05]. Retrieved from the web: .

ZELEŇÁKOVÁ, L., ČAPLA, J., ZAJÁC, P. 2011. Hygiena výživy a stravovania. Nitra: SPU, 2011, p. 7. ISBN 978-80-552-0546-5.

URL 1: Štatistická ročenka - stravovanie detí a mládeže 2011 [online]. 2012 [cit. 2012-03-28], Retrieved from the web: <http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---stravovanie-deti-a-mladeze>.

VADOVIČOVÁ, P. 2010. Prevencia obezity na školách. In Právny kuriér pre školy, 2010, p. 8-10.

Downloads

Published

2012-10-11

How to Cite

Zeleňáková, L. ., Kozelová, D. ., & Pietriková, M. . (2012). Analysis of selected determinants of alimentation hygiene of school children. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 6(3), 41–46. https://doi.org/10.5219/211

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>