Intersection of mycotoxins from grains to finished baking

Authors

  • Viera Šottní­ková Mendel University in Brno, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 61300 Brno
  • Luděk Hřivna Mendel University in Brno, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 61300 Brno
  • Iva Burešová Tomas Bata University in Zlí­n, Department of Food Technology, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 00 Zlí­n
  • Jan Nedělní­k Zemědělský výzkum, spol. s. r. o, Zahradní­ 1, 664 41 Troubsko

DOI:

https://doi.org/10.5219/614

Keywords:

mycotoxins, deoxynivalenol, zearalenone, grain, flour, finished product

Abstract

This work is focused on the evaluation of the content of deoxynivalenol and zearalenone in samples of winter wheat of the following varieties: Sultan, Cubus, Akteur, Seladon, Mulan, Chevalier, Evina, Hewitt, Bohemia, Baletka. The total amount of 10 samples harvested in 2011 and 2012 was evaluated and included variants both treated and untreated against fungal diseases. The samples were adjusted for mycotoxicological determination and subsequently measured by the ELISA method. The content of deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA) was measured in grain, flour and breadrolls in all samples. Out of all samples 43% were found to have positive content of DON and 75% of ZEA. In the treated variants, the average DON content was found to be 115 µg.kg-1 in grain, 77 µg.kg-1 in flour and 97 µg.kg-1 in pastries. In the untreated variants, the average DON content was found to be 208 µg.kg-1 in grain, 103 µg.kg-1 in flour and 128 µg.kg-1 in pastries. Moreover, the average ZEA content in the treated variant was 4.95 µg.kg-1 in grain, 3.38 µg.kg-1 in flour and 4.51 µg.kg-1 in pastries, in the non-treated variant average ZEA content in grain was 3.07 µg.kg-1, 4.97 µg.kg-1 in flour and 2.81 µg.kg-1 in pastries. The maximal acceptable limits given by the valid legislation were not exceeded in any analysed sample. It can be concluded wheat grain grown in the Czech Republic, whether it is treated or untreated by fungicides, is not dangerous for consumers. The content of both mycotoxins is not dependent on each other, and the untreated variant has a slightly higher dependency between DON and ZEA.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Berthiller, F., Crews, C., Dall'asta, Ch., Saeger, S., Haesaert, G., Karlovsky, P., Oswald, I. P., Seefelder, W., Speijers, G., Stroka, J. 2013. Masked mycotoxins: A review. Molecular Nutritionand Food Research. vol. 57, p. 165-186. https://doi.org/10.1002/mnfr.201100764 PMid:23047235 DOI: https://doi.org/10.1002/mnfr.201100764

Boyacioglu, D., Hettiarachchy, N., S., D'appolonia, B, L. 1993. Additives affect deoxynivalenol (vomitoxin) flour during bread baking. Journal of Food Science, vol. 58, p.416-418. https://doi.org/10.1111/j.13652621.1993.tb04288.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1993.tb04288.x

Cempírková, R., Lukášová, J., Hejlová, Š. 1997. Mikrobiologie potravin (Microbiology of food). Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice, České Budějovice, 165 p.

Diekman, M., A., Green, M., L. 1992. Mycotoxins and reproduction in domestic nlivestock. Journal of animal science, vol. 70, p. 1615-1627. DOI: https://doi.org/10.2527/1992.7051615x

Hajšlová, J., Malachová, A., Zachariášová, M., Kostelanská, M., Kocourek, V., Poustka, J. 2008. Mykotoxiny a jejich konjugáty v potravinářských surovinách a krmivech: trendy, rizika dietární expozice, možnosti prognózy osudu při zpracování (Mycotoxins and their conjugates in food and feed materials: trends, risks of dietary exposure, possibility of forecasting fate processing). Výzkumný ústav rostlinné výroby [cit. 2015-03-22]. http://www.phytosanitary.org/?link=cs/projekty/2008/.

Hajšlová, J., Malachová, A., Zachariášová, M., Kostelanská, M., Kocourek, V. 2009. Mykotoxiny (The mycotoxins). Výzkumný ústav rostlinné výroby [cit. 2015-03-22]. http://www.phytosanitary.org/?link=cs/projekty/2009/.

Horáková, V. 2013. Fuzariózové mykotoxiny v odrůdách ozimé pšenice (Fusarium mycotoxins in varieties of winter wheat). Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Sekce rostlinné výroby Brno. Národní odrůdový úřad [cit. 2015-02-20]. http://eagri.cz/public/web/file/232495/Horakova_Mykotoxiny_2013.pdf.

Lancová, K., Hajšlová, J., Kostelanská, M., Kohoutková, J., Nedělník, J., Moravcová, H., Váňová, M. 2008. Fate of trichothecene mycotoxins during the processing: milling and baking. Food Additived and Contaminants, vol. 25, p. 650-659. https://doi.org/10.1080/02652030701660536 PMid:18473219 DOI: https://doi.org/10.1080/02652030701660536

Lešnik, M., Cencič, A., Vajs, S., Simončič, A. 2008. Milling and bread baking techniques significantly affect themycotoxin (deoxynivalenon and nivalenon) level in bread. Acta Alimentaria, vol. 37, no 4, p. 471-483. https://doi.org/10.1556/AAlim.2008.0015 DOI: https://doi.org/10.1556/AAlim.2008.0015

Magan, N., Olsen, M. 2004. Mycotoxins in food: detection and control. Woodhead Publishing, Cambridge, 471 p. ISBN: 978-1-85573-733-4 https://doi.org/10.1533/9781855739086 DOI: https://doi.org/10.1533/9781855739086

Malachová, A., Hajšlová, J., Ehrenbergerová, J., Kostelanská, M., Zachariášová, M., Urbanová, J., Cerkal, R., Šafránková, I., Marková, J., Vaculová, K., Hrstková, P. 2010. Fusarium mycotoxins in spring barley and their transfer into malt. Fermentation industry, vol. 3, p. 131-137. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2010018

Mašková, Z., Tančinová, D., Barboráková, Z., Felšöciová, S., Císarová, M. 2012. Comparison of occurrence and toxinogenity of Alternaria spp. isolated from samples of conventional and new crossbred wheat of Slovak origin. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, vol. 1, p. 552-562.

Malíř, F., Ostrý, V. 2003. Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. (Fibrous micromycets (mold), mycotoxins and human health). Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, 349 p.

Nedělník, J., Hajšlová, J., Sýkorová, S. 2005. Validační studie Mykotoxiny - detekce, dynamika a podmínky kontaminace potravin a krmiv (Validation studies The mycotoxins - detection, dynamics and conditions of contamination of food and feed). Výzkumný ústav rostlinné výroby [cit. 2015-02-20]. http://www.phytosanitary.org/?link=cs/projekty/2005/.

Patočka, J., Bajgar, J., Cabal, J., Fusek, J., Herink, J., Kassa, J., Štětina, R. 2004. Vojenská toxikologie (Military of toxicology). Grada Publishing, Praha, 178 p.

Scott, P. M., Kanhere, S. R., Lau, P. Y., Dexter, J. E., Greenhalgh, R. 1983. Effects of Experimental flourmilling and breadbaking on retention of deoxynivalenol (vomitoxin) in hard red spring wheat. Cereal Chemistry, vol. 60, p. 421-424.

Šafránková, I., Marková, J.,Kmoch M. 2010. Mykoflóra zrn sladovnických odrůd a linií ječmene jarního na lokalitách Kroměříž a Žabčice (The microflora of grain malting varieties and lines of spring barley in localities Žabčice and Kroměříž). Fermentation industry (Kvasný průmysl), vol. 56, p. 138-144. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2010019

Vidal, A., Morales, H., Sanchis, V., Ramos, A. J., Marín, S. 2014. Stability of DON and OTA during the breadmaking proces and determinativ of process and performance kriteria. Food Control, vol. 40, p. 234-242. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.11.044

Tančinová, D., Kačániová, M., Javoreková, S. 2001. Natural occurrence of fungi in feeding beat after harvest and during storage in the agricultural farmfacilities. Biologia, vol. 56, no. 3, p. 247-250.

Tančinová, D., Mašková, Z., Dovičičová, M., Barboráková, Z., Felšöciová, S. 2012. Mykocenóza pšenice (Representation of wheat fungus). Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, Nitra, 110 p.

Young, J. C., Fulcher, R. G., Hayhoe, J. H., Scott, P. M., Dexter, J. E. 1984. Effect of milling and baking on deoxynivalenol (vomitoxin) content of eastern Canadian wheats. Journal of agricultural and food chemistry, vol. 32, no. 3, p. 659-664. https://doi.org/10.1021/jf00123a058 DOI: https://doi.org/10.1021/jf00123a058

Zhang, H., Wang, B. 2015. Fates of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glukoside during bread and noodle processing. Food control, vol. 50, p. 754-757. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.10.009

Downloads

Published

2016-07-05

How to Cite

Šottní­ková, V. ., Hřivna, L. ., Burešová, I. ., & Nedělní­k, J. . (2016). Intersection of mycotoxins from grains to finished baking. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), 339–345. https://doi.org/10.5219/614

Most read articles by the same author(s)