Spring barley breeding for malting quality

Authors

  • Klára Križanová HORDEUM s.r.o., Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo, č.t. 031784 2212
  • Vratislav Psota Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Sladařský ústav, Mostecká 7, CZ-614 00 Brno, Česká republika
  • Ľudoví­t Sleziak HORDEUM s.r.o., Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo, č.t. 031784 2212
  • Alžbeta Žofajová Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 01 Piešťany
  • Jozef Gubiš Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 01 Piešťany

DOI:

https://doi.org/10.5219/50

Keywords:

spring barley, variety, plant breeding, malting quality, malting quality parameter

Abstract

The aim of this contribution is to illustrate the results of spring barley breeding for malting quality and point out an important position of variety in production of  qualitative  raw material for maltinq and beer  industry as well as the system of evaluation the qualitative parameters of breeding materials and adaptation of barley breeding programms to the  new requirements of  malting and beer industry. As an example of the results obtained most recently description is made of the Ezer, Levan, Donaris, Sladar spring barley varieties with very good malting quality and effective resistance to  powdery mildew.  Cultivation of these varieties  and malting barley production with  reduced use  of pesticidies is environmentally friedly alternative.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ADAM, Š. 2009. Okresná konferencia rastlinných výrobkov, Sládkovičovo, 30. September 2009, Zborník.

HRUBÝ, J., VEJRAŽKA, K., Badalíková, B., PROCHÁZKOVÁ, B., JANEČEK, M. 2009. Obsah N-látek a výnos zrna sladovnického ječmene v monokultúrních systémech pěstování. In Kvasný průmysl, vol. 55, 2009, no. 6, p. 143-149. ISSN 0023-5830. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2009014

PROKEŠ, J. 2000. Technologikcý význam dusíkatých látok v ječmeni a sladu. In Kvasny Prum., vol. 46, 2000, p. 277-279. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2000023

PRUGAR, J., HRAŠKA, Š. 1989. Kvalita jačmeňa, Príroda, Bratislava 1989. ISBN 80-07-00353-3.

PSOTA, V. 2006: Evaluation of Malting Barley Varieties, Harvest 2005. Final report, Brno 2006.

PSOTA, V. 2007: Evaluation of Malting Barley Varieties, Harvest 2006. Final report, Brno 2007.

PSOTA, V. 2008: Evaluation of Malting Barley Varieties, Harvest 2007. Fianl report, Brno 2008.

PSOTA, V., SACHAMBULA, L., SVORAD, M. 2009. Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2009.[Barley varieties registered in the Slovak Republic in 2009]. In Kvasny Prum., vol. 55, 2009, no. 11-12, p. 326-330. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2009028

PSOTA, V., JUREČKA, D. 2004. Registrace odrůd ječmene v České republice v roce 2004 [Registration of barley varieties in the Czech Republic in 2004]. In Kvasny Prum., vol.50, 2004, no 6, p. 158-161. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2004010

PSOTA,V., KOSAŘ, K., LANGER, I., PAŘÍZEK, P., DZUBÁK, I., NOVOTNÝ, R., DOVIČOVIČOVÁ, E., DOBEŠ, I., FIALA, V., KROFTA,V. 1995. Ukazatel sladovnické jakosti. In Kvasný průmysl, vol. 41, 1995, no. 12, p. 393-394.

PSOTA,V., KOSAŘ,K. 2002. Ukazatel sladovnické kvality. InKvasný průmysl, vol. 48, 2002, no. 6. p. 142-148. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2002011

PSOTA, V., SVORAD, M. 2003. Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2003 [Barley varieties registered in the Slovak Republic in the year 2003]. In Kvasny Prum., vol. 49, 2003, p. 336-339. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2003021

PSOTA,V., SVORAD, M. 2004. Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2004 [Barley varieties registered in the Slovak Republic in the year 2004]. In Kvasny Prum. 50, 2004 no.4, p. 94-96. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2004006

PSOTA, V., SVORAD, M. 2006. Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2006 [Barley varieties registered in the Slovak Republic in 2006]. In Kvasny Prum., vol. 52, 2006, no. 9, p. 287-290. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2006024

PSOTA, V., SVORAD, M. 2008. Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2008 [Barley varieties registered in the Slovak republic in 2008]. In Kvasny Prum., vol. 54, 2008 no.9, p. 264-268. DOI: https://doi.org/10.18832/kp2008014

ŠPUNAR, J., ŠPUNAROVÁ, M., NESVADBA, Z. 2005. Breeding of malting barley and the possibilities of breeder´s adaptation to changeable demands of malt and beer industry in Czech Republic and Europe. Internet www.Ressources.ciheam.org/om/pdf/a81/00800859.pdf.

ŠPUNAROVÁ, M., PSOTA, V., ŠPUNAR, J. 2002. Problematika šlechtění ječmene na sladovnickou kvalitu. In Obilninářske listy, vol. 10, 2002, no. 4, p. 81-84.

ZIMOLKA, J., et al., 2006. Ječmen. Profi Press, Praha 2006, p. 108.,ISBN 80-86726-18-5

Downloads

Published

2010-05-31

How to Cite

Križanová, K. ., Psota, V. ., Sleziak, Ľudoví­t ., Žofajová, A. ., & Gubiš, J. . (2010). Spring barley breeding for malting quality. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(2), 39–44. https://doi.org/10.5219/50