Detection of lasalocid residues in the tissues of broiler chickens by a new screening test total antibiotics

Authors

  • Ivona Kožárová Department of Food Hygiene and Technology, Institute of Food Hygiene and Technology, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Jana Šimková Department of Chemistry, Biochemistry and Biophysics, Institute of Biochemistry, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Mária Mártonová Department of Chemistry, Biochemistry and Biophysics, Institute of Biochemistry, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Ján Mačanga Department of Food Hygiene and Technology, Institute of Food Hygiene and Technology, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Martin Levkut, ml. Department of Pathological Anatomy and Pathological Physiology, Institute of Pathological Physiology, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice

DOI:

https://doi.org/10.5219/140

Keywords:

lasalocid, residue, tissues of broiler chickens, screening, Total antibiotics

Abstract

The aim of the present study was to evaluate the microbial growth inhibition test Total antibiotics for the screening of lasalocid residues in the tissues of broiler chickens after its oral administration in medicated feed. The residues were investigated throughout the 5-day withdrawal period /WP/) and also on day 6 representing the first day following the WP. All broiler chicken tissues were positive for lasalocid. The breast muscle was positive (the presence of residues at/above the detection limit /LOD/ of method) up to day 1 of the WP, the thigh muscle, gizzard, heart, skin and fat up to day 3 of the WP and the liver and kidneys up to day 4 of the WP. When evaluating the dubious results (the presence of residues just below the LOD of method), the breast muscle was suspect positive up to day 3 of the WP and the gizzard, skin and fat up to day 4 of the WP. No positive or dubious results were detected on day 5 of the WP. The LOD of Bacillus stearothermophilus var. calidolactis for maduramycin was 500 µg.l-1.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

CH 12.21. 2009. Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mlieku metódou Kalidos TB, MP. In Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, vol. 41, 2009, no. 25, p. 6-10.

Cháfer-Pericás C, Maquieira Á, Puchades R. 2010. Fast screening methods to detect antibiotic residues in food samples. In Trends in Analytical Chemistry, vol. 29, 2010, no. 9, p. 1038-1049.

https://doi.org/10.1016/j.trac.2010.06.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.trac.2010.06.004

PMid:19882144

Gaudin, V., Hedou, C., Rault, A., Verdon, E. 2010. Validation of a Five Plate Test, the STAR protocol, for the screening of antibiotic residues in muscle from different animal species according to European Decision 2002/657/EC. In Food Additives and Contaminants A, vol. 27, 2010, no. 7, p. 935-952.

https://doi.org/10.1080/19440041003677483 DOI: https://doi.org/10.1080/19440041003677483

PMid:20432095

GOLDOVÁ, M. 2002. Kokcidióza hydiny. In Slovenský veterinársky časopis, 2002, no. 6, p. 30-32. DOI: https://doi.org/10.1007/s150100200008

Goldová, M., Pistl, J., Letková, V., Csizsmárová, G., Revajová, V., Loószová, A., Levkut, M. 2000. Cellular immunological responses of pheasant during endogenous development of Eimeria colchici. In Parasitology International, vol. 49, 2000, p. 47-154.

https://doi.org/10.1016/S1383-5769(00)00043-X DOI: https://doi.org/10.1016/S1383-5769(00)00043-X

PMid:10882904

Goldová, M., Revajová, V., Pistl, J., Letková, V., Levkut, M., Wagshal, E., Csizsmárová, G., Loószová, A. 2001. Eimeria colchici and immunocompetent cells in specific and non-specific hosts. In Acta Parasitologica, vol. 46, 2001, no. 1, p. 39-44.

Kožárová, I., Janošová, J., Máté, D., Tkáčiková, S. 2009a. Evaluation of different microbial inhibition tests for the detection of sulphamethazine residues in the edible tissues of rabbits. In Food Additives and Contaminants A, vol. 26, 2009, no. 7, p. 978-987. DOI: https://doi.org/10.1080/02652030902839715

PMid:19680973

Kožárová, i., Mačanga, J., Goldová, M., Major, P., Koréneková, B. 2009b. Komparatívna štúdia stanovenia prítomnosti rezíduí vybraných kokcidiostatík v tkanivách kurčiat a bažantov. In Potravinarstvo, vol. 3, 2009, no. 2, p. 40-44.

Kožárová, I., Mačanga, J., Šimková, J., Maďarová, M., Sýkorová Goffová, Z., Levkut, m. ml., Major, P. 2010. Stanovenie prítomnosti rezíduí lasalocidu v tkanivách brojlerových kurčiat. In Proceeding Book of X International Scientific Conference on Risk Factors of Food Chain, 13 - 14 September, 2010, Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010, p. 196-201. ISBN 978-80-552-0436-9.

Kožárová, I., Máté, D., Cabadaj, R., Różańska, H., Hussein, K., Laciaková, A. 2002. An evaluation of the microbiological diffusion methods as a tool for screening monensin residues in the tissues of broiler chickens. In Folia Veterinaria, vol. 46, 2002, no. 1, p. 27-33.

Kožárová, I., Sýkorová Goffová Z., Máté, D. 2008. Detection of maduramycin residues in the tissues of broiler chicken by using the Premi®Test and the STAR. In Slovak Journal of Animal Science, vol. 41, 2008, p. 206.

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat. In Úradný vestník Európskej únie L 268, 18. 10. 2003, p. 29-43.

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1455/2004 zo 16. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív „Avatec 15 %" patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov. In Úradný vestník Európskej únie L 269, 17. 8. 2004, p. 14-16.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu. In Úradný vestník Európskej únie L 15, 20. 1. 2010, p. 1-72.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2010 z 5. októbra 2010 o povolení sodnej soli lasalocídu A ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo veku do 16 týždňov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999. In Úradný vestník Európskej únie L 263, 6. 10. 2010, p. 1-3.

Pikkemaat, M. G., 2009: Microbial screening methods for detection of antibiotic residues in slaughter animals. In Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 395, 2009, no. 4, p. 893-905.

https://doi.org/10.1007/s00216-009-2841-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-009-2841-6

PMid:19484227

Pikkemaat, M. G., Rapallini, M. L. B. A, Oostra-van Dijk, S., Elferink A. J. W. 2009. Comparison of three microbial screening methods for antibiotics using routine monitoring samples. In Analytica Chimica Acta, vol. 637, 2009, no. 1-2, p. 298-304.

https://doi.org/10.1016/j.aca.2008.08.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2008.08.023

PMid:19286043

Downloads

Published

2011-03-13

How to Cite

Kožárová, I. ., Šimková, J. ., Mártonová, M. ., Mačanga, J. ., & Levkut, ml., M. . (2011). Detection of lasalocid residues in the tissues of broiler chickens by a new screening test total antibiotics. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(2), 45–48. https://doi.org/10.5219/140

Most read articles by the same author(s)