1.
Kádeková Z, Récky R, Nagyová Ľudmila, Košičiarová I, Holienčinová M. Consumers´ purchasing preferences towards organic food in Slovakia. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2017 Dec. 12 [cited 2024 Apr. 22];11(1):731-8. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/846