1.
Felšöciová S, Tančinová D, Rybárik Ľubomí­r, Mašková Z. Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2017 Jul. 4 [cited 2024 Jul. 13];11(1):496-502. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/789