1.
Zbyňovská K, Halenár M, Chrastinová Ľubica, Ondruška Ľubomí­r, Jurčí­k R, Čupka P, Tušimová E, Kováčik A, Kolesár E, Valuch J, Kolesarova A. Oral and intramuscular application of cyanogenic glycoside amygdalin did not induce changes in haematological profile of male rabbits. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2017 May 16 [cited 2024 Feb. 28];11(1):315-21. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/756