1.
Kuchtová V, Minarovičová L, Kohajdová Z, Karovičová J. Effect of wheat and corn germs addition on the physical properties and crackers sensory quality. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2016 Nov. 16 [cited 2024 Jun. 20];10(1):543-9. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/598