1.
Bezeková J, Čanigová M, Ducková V, Kročko M, Kocáková R. The quality of processed cheeses and cheese analogues the same brand domestic and foreign production. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2015 Jul. 7 [cited 2023 Dec. 11];9(1):247-51. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/470