1.
Valková V, Ďúranová H, Galovičová L, Štefániková J, Vukovic N, Kačániová M. The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2021 Oct. 28 [cited 2024 Jul. 21];15:1112-9. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1695