1.
Korolev A, Kirpichenkova E, Nikitenko E, Denisova E, Fanda E, Barasheva I, Fetisov R, Popova O, Kuznetsova L, Petrova E. Consumption dietary sources of lycopene, lutein, and zeaxanthin among young adults living in megapolis. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2021 Oct. 28 [cited 2022 Sep. 28];15:917-25. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1633