1.
Martišová P, Štefániková J, Hynšt M, Vietoris V, Macková P. Preference mapping of Slovak cheese. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2020 Dec. 16 [cited 2022 May 23];14:1211-7. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1092