Valí­k, Ľubomí­r, Alžbeta Medveďová, Lucia Bí­rošová, Denisa Liptáková, Ladislav Ondruš, and Ján Šnelcer. “Contribution to the Debate on the Microbiological Quality of Raw Milk from Vending Machines”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 5, no. 3 (June 14, 2011): 38–43. Accessed August 7, 2022. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/98.