Omelchun, Yuliya, Larysa Shevchenko, Mykola Voynalovich, Oleksandr Savchenko, Nataliia Hryshchenco, Gennadii Tkach, Oleksandr Androshchuk, Oleksandra Drachuk, Maksym Kozii, Hennadii Rzhevskyi, and Yuliia Slyva. “Effects of Pesticides on Bee Populations and Safety of Bee Honey in Ukraine”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17 (October 27, 2023): 801–815. Accessed July 21, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1914.