Imankulova, Galiya, Zhanar Kalibekkyzy, Zarina Kapshakbaeva, Shynar Kyrykbaeva, Alem Beisembayeva, Shugyla Zhakupbekova, Aigul Maizhanova, Sholpan Baytukenova, and Mohammad Ali Shariati. “The Study of Nutritional Value and Microbiological Characteristics of Brine Cheese With Vegetable Additive”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17 (March 1, 2023): 185–199. Accessed March 30, 2023. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1851.