Igenbayev, Aidyn, Shyngys Amirkhanov, Gulnazym Ospankulova, Serik Kardenov, Saule Baytukenova, and Mohammad Ali Shariati. “Determination of the Fatty Acid Composition and Fatty Acids Trans-Isomers in the Horse, Stall Horse, Mutton, Beef and Pork Meat”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (November 28, 2022): 800–809. Accessed February 27, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1799.