Ugnivenko, Anatolii, Dmytro Nosevych, Tatyana Antoniuk, Ivan Chumachenko, Anastasiia Ivaniuta, Nataliia Slobodyanyuk, Yuliya Kryzhova, Tatyana Rozbytska, Mykola Gruntovskyi, and Yevheniia Marchyshyna. “Manifestation of Living and Post-Slaughter Traits of Productivity in Inbred and Outbred Bull Calves of Ukrainian Meat Cattle Breed”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (July 6, 2022): 356–366. Accessed October 6, 2022. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1769.