Holembovska, Nataliia, Liudmyla Tyshchenko, Nataliia Slobodyanyuk, Valentyna Israelian, Yuliya Kryzhova, Anastasia Ivaniuta, Pylypchuk Оksana, Alina Menchynska, Oksana Shtonda, and Dmytro Nosevych. “Use of Aromatic Root Vegetables in the Technology of Freshwater Fish Preserves”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (April 28, 2021): 296–305. Accessed July 2, 2022. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1581.