Kačániová, Miroslava, Ľudmila Nagyová, Jana Štefániková, Soňa Felsöciová, Lucia Godočí­ková, Peter Haščí­k, Elena Horská, and Simona Kunová. “The Characteristic of Sheep Cheese ‘Bryndza’ from Different Regions of Slovakia Based on Microbiological Quality”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (February 27, 2020): 69–75. Accessed July 21, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1239.