Valí­k, Ľubomí­r ., A. . Medveďová, L. . Bí­rošová, D. . Liptáková, L. . Ondruš, and J. . Šnelcer. “Contribution to the Debate on the Microbiological Quality of Raw Milk from Vending Machines”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 5, no. 3, June 2011, pp. 38-43, doi:10.5219/98.