Horčinová Sedláčková, V. ., O. . Grygorieva, K. . Fatrcová-Šramková, O. . Vergun, Y. . Vinogradova, E. . Ivanišová, and J. . Brindza. “The Morphological and Antioxidant Characteristics of Inflorescences Within Wild-Growing Genotypes of Elderberry (Sambucus Nigra L.)”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 12, no. 1, May 2018, pp. 444-53, doi:10.5219/919.