Tančinová, D. ., Z. . Mašková, Ľubomí­r . Rybárik, and V. . Michalová. “Species of Genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on Grapes of the Slovak Origin”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, June 2017, pp. 403-9, doi:10.5219/763.