Sýs, M. ., S. . Žabčí­ková, L. . Červenka, and K. . Vytřas. “Adsorptive Stripping Voltammetry in Lipophilic Vitamins Determination”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 10, no. 1, May 2016, pp. 260-4, doi:10.5219/587.