Felšöciová, S. ., D. . Tančinová, Ľubomí­r . Rybárik, Z. . Mašková, and M. . Kačániova. “Mycobiota of Slovak Wine Grapes With Emphasis on Aspergillus and Penicillium Species in the Small Carpathian Area”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 9, no. 1, Dec. 2015, pp. 501-8, doi:10.5219/529.