Kunová, S. ., A. . Bobková, Ľubomí­r . Lopašovský, and M. . Kačániová. “Microbiological Evaluation of Poultry Sausages Stored at Different Temperatures”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 8, no. 1, June 2014, pp. 141-5, doi:10.5219/338.