Angelovičová, M. ., M. . Kliment, Ľubica . Mrázová, J. . Tkáčová, M. . Kráľ, E. . Alfaig, and Ľubomí­r . Lopašovský. “The Effect of Reduction Concentrations of the Broiler Chickens Per Unit Area on the Final Live Weight and Production Economics”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 6, no. 2, Mar. 2012, pp. 1-8, doi:10.5219/198.