Bal-Prylypko, L., M. Nikolaenko, T. Volkhova, N. Holembovska, L. Tyshchenko, A. Ivaniuta, V. Israelian, A. Menchynska, O. Shynkaruk, and V. Melnik. “The Study of Functional and Technological Properties of Vegetarian Ice Cream”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 17, Feb. 2023, pp. 110-21, doi:10.5219/1798.