Zigo, F. ., M. . Vasiľ, M. . Kadáši, J. . Elečko, and Z. . Farkašová. “Bacteria Staphylococcus Spp. Izolated from Mastitis of Sheep and Their Enterotoxigenic Properties”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 5, no. 4, Dec. 2011, pp. 70-72, doi:10.5219/171.