Valková, V., H. Ďúranová, L. . Galovičová, J. Štefániková, N. Vukovic, and M. Kačániová. “The Citrus Reticulata Essential Oil: Evaluation of Antifungal Activity Against Penicillium Species Related to Bakery Products Spoilage”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 15, Oct. 2021, pp. 1112-9, doi:10.5219/1695.