Oravcová, M., K. Tvarožková, V. Tančin, M. Uhrinčať, and L. Mačuhová. “Milk Yield and Somatic Cells in Dairy Ewes With Respect to Their Mutual Relations”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 14, Apr. 2020, pp. 224-9, doi:10.5219/1309.