Kačániová, M., Ľudmila Nagyová, J. Štefániková, S. . Felsöciová, L. Godočí­ková, P. Haščí­k, E. Horská, and S. Kunová. “The Characteristic of Sheep Cheese ‘Bryndza’ from Different Regions of Slovakia Based on Microbiological Quality”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 14, Feb. 2020, pp. 69-75, doi:10.5219/1239.