Mašková, Z. ., D. . Tančinová, Z. . Barboráková, and M. . Mokrý. “Frequented Species of Field Fungi on Wheat and Their Potential Production of Toxic Metabolites”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 5, no. 1, Jan. 2011, pp. 43-50, doi:10.5219/108.