[1]
Z. . Kádeková, R. . Récky, Ľudmila . Nagyová, I. . Košičiarová, and M. . Holienčinová, “Consumers´ purchasing preferences towards organic food in Slovakia”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 11, no. 1, pp. 731–738, Dec. 2017.