[1]
S. . Felšöciová, D. . Tančinová, Ľubomí­r . Rybárik, and Z. . Mašková, “Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 11, no. 1, pp. 496–502, Jul. 2017.