[1]
D. . Tančinová, Z. . Mašková, Ľubomí­r . Rybárik, and V. . Michalová, “Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes of the Slovak origin”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 11, no. 1, pp. 403–409, Jun. 2017.