[1]
M. . Čanigová, V. . Ducková, M. . Lavová, J. . Bezeková, and M. . Kročko, “Selected technological properties and antibiotic resistance of enterococci isolated from milk”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 10, no. 1, pp. 518–523, Oct. 2016.