[1]
L. . Luňáková, M. . Pospiech, B. . Tremlová, A. . Saláková, Z. . Javůrková, and J. . Kamení­k, “Evaluation of fat grains in gothaj sausage using image analysis”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 10, no. 1, pp. 591–597, Dec. 2016.