[1]
M. . Petrášová, M. . Pospiech, B. . Tremlová, and Z. . Randulová, “Immunofluorescence detection of milk protein in meat products”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 9, no. 1, pp. 101–105, May 2015.