[1]
V. Valková, H. Ďúranová, L. . Galovičová, J. Štefániková, N. Vukovic, and M. Kačániová, “The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 15, pp. 1112–1119, Oct. 2021.