[1]
K. Ševcová, P. Zajác, J. Čapla, and J. Čurlej, “Development of the food act of the Slovak Republic from 1995 to 2021 ”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 15, pp. 982–994, Oct. 2021.