Kozelová, D. ., Mura, L. ., Matejková, E. ., Lopašovský, Ľubomí­r ., Vietoris, V. ., Mendelová, A. ., Bezáková, M. . and Chreneková, M. . (2011) “Organic products, consumer behavior on market and european organic product market situation”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(3), pp. 20–26. doi: 10.5219/96.