Horčinová Sedláčková, V. ., Grygorieva, O. ., Fatrcová-Šramková, K. ., Vergun, O. ., Vinogradova, Y. ., Ivanišová, E. . and Brindza, J. . (2018) “The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1), pp. 444–453. doi: 10.5219/919.