Kunová, S. ., Zeleňáková, L. ., Lopašovský, Ľubomí­r ., Mellen, M. ., Čapla, J. ., Zajác, P. . and Kačániová, M. . (2017) “Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1), pp. 167–174. doi: 10.5219/759.