Nedomová, Šárka ., Kumbár, V. ., Pavloušek, P. ., Pytel, R. ., Začal, J. . and Buchar, J. . (2016) “Influence of harvest day on changes in mechanical properties of grape berries”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), pp. 181–187. doi: 10.5219/600.