Čurlej, J. ., Židek, R. ., Belej, Ľubomí­r ., Zajác, P. . and Čapla, J. . (2015) “Phytoestrogens dietary intake and health status of retiree from middle-north Slovakia region”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), pp. 573–579. doi: 10.5219/572.