Bajčan, D. ., Vollmannová, A. ., Šimanský, V. ., Bystrická, J. ., Trebichalský, P. ., Július Árvay, J. . Árvay . and Czako, P. . (2016) “Antioxidant activity, phenolic content and colour of the Slovak cabernet sauvignon wines”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), pp. 89–94. doi: 10.5219/534.