Felšöciová, S. ., Tančinová, D. ., Rybárik, Ľubomí­r ., Mašková, Z. . and Kačániova, M. . (2015) “Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on Aspergillus and Penicillium species in the small carpathian area”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), pp. 501–508. doi: 10.5219/529.